График

Внимание!

Проверявайте графика на сайта преди да дойдете за занятие – възможно е да има промени (ново време на класа, или отмяна на някой от класовете). Тази информация можете да намерите в раздел „Забележки“.

В графика могат да бъдат внесени промени и по желание на посетителите. Удовлетворяването на всяка молба не е гарантирано, но при наличие на интерес към конкретен час/ден/ниво на класа, този интерес ще бъде взет под внимание при формирането на графика.

 

Ден

 

Час 

Ниво

 

 Преподавател 

 

Забележки 

вторник  07.30 - 09.00  Начинаещи
          
 
09.30 - 11.00  Начинаещи    
17.30 - 18.30  За деца 4-7 год, по предв. записване    
19.00- 20.30  Начинаещи    
сряда 14.00 - 15.30  Здрав гърб

 
16.00 - 17.00  За деца 8-14 год, по предв. записване    
 четвъртък 07.30 - 09.00  Начинаещи    
09.30 - 11.00  Начинаещи    
17.30 - 18.30  За деца 4-7 год, по предв. записване  
19.00 - 20.30  Начинаещи    
 петък 14.00 - 15.30  Здрав гърб  
16.00 - 17.00  За деца 8-14 год, по предв. записване  
 събота 10.00 - 11.30 Начинаещи