График (София)

Внимание!

Проверявайте графика на сайта преди да дойдете за занятие – възможно е да има промени (ново време на класа, или отмяна на някой от класовете). Тази информация можете да намерите в раздел „Забележки“.

В графика могат да бъдат внесени промени и по желание на посетителите. Удовлетворяването на всяка молба не е гарантирано, но при наличие на интерес към конкретен час/ден/ниво на класа, този интерес ще бъде взет под внимание при формирането на графика.

 

Ден

 

Час 

Ниво

 

 Преподавател 

 

Забележки 

понеделник 19.00- 20.30 Начинаещи Деница Даскалова
вторник  07.30 - 09.00  Начинаещи Полина Маринич 
          
09.30 - 11.00  Начинаещи Полина Маринич 
19.00- 20.30  Начинаещи Полина Маринич 
сряда 14.00 - 15.30  Здрав гърб Полина Маринич
16.00 - 17.00  За деца, по предв. записване Полина Маринич 
 четвъртък 07.30 - 09.00  Начинаещи Полина Маринич 
09.30 - 11.00  Начинаещи Полина Маринич
19.00 - 20.30  Основен Полина Маринич 
 петък 14.00 - 15.30  Здрав гърб Полина Маринич  ОТМЯНА НА 22.09.17 
16.00 - 17.00  За децапо предв. записване Полина Маринич 
19.00 - 20.30  Начинаещи
Юлия Орлова
 събота 10.00 - 11.30 Начинаещи Полина Маринич 

ОТМЯНА НА 23.09.17