График (София)

Внимание!

Проверявайте графика на сайта преди да дойдете за занятие – възможно е да има промени (ново време на класа, или отмяна на някой от класовете). Тази информация можете да намерите в раздел „Забележки“.

В графика могат да бъдат внесени промени и по желание на посетителите. Удовлетворяването на всяка молба не е гарантирано, но при наличие на интерес към конкретен час/ден/ниво на класа, този интерес ще бъде взет под внимание при формирането на графика.

ОТ 04 ЮЛИ 2017 СТУДИОТО СЕ ЗАТВАРЯ ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ ДО СЕПТЕМВРИ

 

Ден

 

Час 

Ниво

 

 Преподавател 

 

Забележки 

понеделник 19.00- 20.30 Начинаещи Деница Даскалова  на 03.07.17 - уоркшоп с Владимир Жандов 
от 18.00 до 21.00

вторник  07.30 - 09.00  Начинаещи Полина Маринич 
          
 ваканция до септември
09.30 - 11.00  Начинаещи Полина Маринич  ваканция до септември 
17.30 - 18.30  За деца 4-7 год, по предв. записване Полина Маринич  ваканция до септември
19.00- 20.30  Основен Полина Маринич  ваканция до септември 
сряда 14.00 - 15.30  Здрав гърб Полина Маринич
ваканция до септември 
16.00 - 17.00  За деца 8-14 год, по предв. записване Полина Маринич  ваканция до септември
 четвъртък 07.30 - 09.00  Начинаещи Полина Маринич  ваканция до септември  
09.30 - 11.00  Начинаещи Полина Маринич ваканция до септември 
17.30 - 18.30  За деца 4-7 год, по предв. записване Полина Маринич  ваканция до септември
19.00 - 20.30  Начинаещи Полина Маринич  ваканция до септември 
 петък 14.00 - 15.30  Здрав гърб Полина Маринич  ваканция до септември 
16.00 - 17.00  За деца 8-14 год, по предв. записване Полина Маринич  ваканция до септември
19.00 - 20.30  Начинаещи Юлия Орлова ваканция до септември 
 събота 10.00 - 11.30 Начинаещи Полина Маринич 

ваканция до септември