За бременни

Бременните жени трябва да практикуват по различна програма, подпомагаща организма в адаптацията му към настъпващите промени, укрепваща гръбнака и разкритието на таза. Практиката силно се отличава от тази в обичайните класове и варира в зависимост от състоянието на бременната и от това в кой триместър е бременността. Подходяща е единствено при бременност без усложнения! (уверете се че нямате противопоказания).