Жени

В женския клас разучаваме особеностите на практиката, способстваща за възстановяване и поддържане на женското здраве.

От съществена важност за всяка жена е да построи практиката си в съответствие със състоянието си и менструалния цикъл, уважавайки своята женска природа. Практиката в тези класове може да е както разпускаща, така и доста активна.