Интензивен

В часовете от ниво Интензивен, включваме опитни практикуващи, които имат опит със системата на Айенгар поне две години. Усвояваме по-сложни асани, а времето за задържане на вече заучените асани се увеличава. Обръща се внимание на по-тънки и дълбоки аспекти на практиката.

Моля, консултирайте се с преподавателя преди да се включите в този клас.