Начинаещи

В случай, че никога не сте се занимавали с йога, или сте се занимавали с йога по методика различна от тази на Айенгар, включете се в час с ниво Начинаещи. В часовете от това ниво се запознаваме с принципите на методиката на Айенгар, практикуваме основни асани и се учим при необходимост да използваме помощни материали, а също така започваме усвояването на базови обърнати асани: Сарвангасана (стойка на рамене) и Халасана.