Хигиена

Започвайте практиката с чисти длани и ходила.

Постарайте се да ограничите използването на парфюм преди занятие. Дезодоранта е необходим, но силните аромати ще смущават практиката както на останалите, така и на Вас самите.