Система на сертифициране

natarajasana trademark

Днес, когато древната индийска практика е прекрачила далеч зад пределите на родината си, има милиони преподаватели по цял свят, а йога продължава да набира популярност, се появяват все повече хора, които искат не само да практикуват по тази система, но и да обучават в нея други.

Респективно, увеличава се и борят на тези, които учат учителите, т.е. откриват курсове по подготовка на бъдещи преподаватели, с различна продължителност, интензивност, цена, и най-важното – с различни изисквания за професионализма и личния опит в йога практиката както на учениците, така и на учителите. Нерядко можете да срещнете реклами на курсове, които обещават да превърнат хора, които дори не са заставали на постелката за йога в „сертифицирани преподаватели“ буквално за няколко занятия. Разбира се, че подобен подход не обещава нищо добро нито на получилия дипломата „преподавател“, нито на неговите ученици, защото неграмотната практика и обучение могат в най-добрия случай да деформират същността на учението и да не даде никакви положителни резултатати, а в най-лошия – да доведе до травми и влошаване на здравето – както физическото, така и психическото.

По тази причина е полезно, още с идването на занятие, да се поинтересувате къде и при кого се е обучавал прподавателя, както и колко редовно сам практикува йога, тъй като от това зависи доколко дълбоки или обратното – доколко повърхностни са познанията му, и какво е в състояние да сподели с учениците си.

Методът, разработен от Шри Б.К.С.Айенгар, който учениците му наричат просто „Айенгар йога“, не само е достъпен, добре структуриран и травмобезопасен (въпреки това съвсем не е прост), но и предявява високи иисквания към тези, които имат в себе си желанието и силата да го преподават на други. Да бъдете „сертифициран преподавател по Айенгар йога“, това означава да посветите на собственото си обучение не дни или месеци, а години наред, дори десетилетия! Освен това, както при всяко качествено и професионално обучение, и тук се изискват значителни финансови инвестиции в собственото развитие и постоянно усъвършенстване. Позитивите за учениците са очевидни: когато идват при такъв преподавател, могат да бъдат сигурни в неговата компетентност, в това, че ще им бъдат давани грамотни инструкци, в съответствие с тяхното здравословно състоянние и ниво на подготовка. Що се отнася до преподавателите по системата на Айенгар йога, те натрупват уникален опит и получават сериозни знания по анатомия на човека, философия и практика на йога, изучават варианти на работа с хора с различни телсни характеристики и с разнообразни двигателни проблеми.

В град Пуна, Индия съществува Институт по Айенгар йога, наречен на съпругата на Б.К.С.Айенгар – Рамамани, която винаги му е била надежден помощник в личната и в преподавателската му практика, но не доживява довършването на Института - Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, или RIMYI. Това е голямо и красиво здание, но броя на желаещите да се обучават там значително надвишава неговия капацитет. За да попаднете на занятия в основната зала на института, където до последните си дни е преподавал самия Шри Б.К.С.Айенгар, а сега обучението провеждат неговите наследници – Гита, Прашант, и внучката му – Абиджата, а така също и други талантливи преподаватели, трябва да сте се занимавали с Айенгар йога не по-малко от 8 години. Около 2 години преди този срок (именно толкова отнема да изчакате своя ред след подаването на молба за обучение), можете да получите препоръка от основния си преподавател и да подадете заявление, в резултат на която да получите покана за конкретна дата, месец и година. Има възможност да отидете в института без покана и да помолите (без гаранция за положителен отговор) за разрешение да се занимавате в малката зала на института, където практикуват местни жители и по-рядко чужденци, но обучават същите преподаватели, освен Гита и Прашант Айенгар. Знаятията в RIMYI са незабравим опит, който е безценен за личната практика и практиката за преподаване, но обучаването на преподаватели не се случва там, а на учителски курсове, които се организират по целия свят от преподаватели по Айенгар йога с висока степен.

Преди 2017 година системата на подготовката на преподаватели беше следната: да постъпите на перподавателски курс, беше необходимо редовно да практикувате Айенгар йога под ръководството на сертифициран преподавател в продължение на не по-малко от две години, за да натрупате минимален прървоначален опит. След това щяхте могли да се обърнете към преподавателя си за препоръка за постъпване в учтелски курс, а в случай че получите подобна препоръка, щяхте да бъдете подложени на встъпителен изпит, който най-често се състоеше в наблюдение на вашата лична практика на асани.

Курсът за обучение на преподаватели продължаваше три години. Завършването на подобен курс позволяваше явяването на първия изпит, след чието успешно преминаване, се издаваше сертификат с ниво Introductory 2 (ниво Introductory 1 предполагащ не преподаване, а асистиране на преподавателя, беше наскоро премхнат от RIMYI, но често изпита за получаване на това ниво остава вътрешен за преподавателския курс и предхожда явяването на основни изпит).

От 2017 година RIMYI е издал инструкциите да спрат всички нови преподавателски курсове, така че последен изпит по гореописания модел трябва да се състои в 2020. Не е напълно ясно в момента, как точно ще продължи обучението на преподаватели, но се предлага модела на "менторството", когато желаещи да станат преподаватели се обучават при преподаватели на по-високо ниво в ситуацията на реални часове, а не специални курсове: посещават часовете на различно ниво и тема, асистират и така се обучават "на живо"

Изпитите за което и да е ниво се състоят от три части: преглед на личната практика на асани и пранаяма от комисия от преподаватели с високо ниво, преглед на уменията за обучение на други хора и контролна работа, включваща въпроси по философия на йога и анатомия.

Сертификатът се издава в RIMYI и именно от този момент, преподавателят става сертифициран преподавател по Айенгар йога. От този момент той има официално право да използва изображението, което виждате в заглавието на този материал, като потвърждение на своята професионална подготовка. И така, към момента на получаването на първия сертификат, преподавателя трябва да има цели шест години опит в практиката на тази методика.

За задълбочаването и усъвършенстването на своята практика, преподавателите могат да се явяват на следващи изпити за по-високо преподавателско ниво. Минималният интервал между изпитите, в зависимост от нивото, е между година и половина и две. С повишаването на нивото на сертификата, се усложняват не само самите асани и пранаями, но се оценява и дълбочината на разбирането на предмета и сподобността да се обучават други хора. Колкото по-високо е нивото на сертификата, толкова повече права има и преподавателя по Айенгар йога – право да асистира в терапевтични класове и да ги провежда, право на преподавателски курсове, право да участва в изпитна комисия и т.н.

Всеки сертифициран преподавател е длъжен да членува в некомерсиални асоциации по Айенгар йога. Такива асоциации се създават в повечето страни, и се явяват официални отделения на института по Айенгар йога в Пуна, Индия (RIMYI). Цели на тези организации се явяват взаимодействието с централният орган – RIMYI; обединение на преподавателите по Айенгар йога, съдействие и комуникация, сътрудничество и сплотеност между тях; провеждане на конвенции по Айенгар йога, организиране на учителски курсове и сертификационни изпити; публикация на сведения за всички сертифицирани преподаватели, членуващи в асоциацията, подготовка и публикации на статии и обучаващи материали; взаимодействие с асоциации от други страни. Членове на асоциациите по Айенгар йога могат да станат не само преподаватели, но и всички желаещи. За членството се заплаща определен членски внос, със средствата от който се финансира съествуването на асоциацията и за горепосочените функции на RIMYI.

За това как се развива Айенгар йога в България, четете тук