Какво е Айенгар йога

B.K.S.Iyengar

Може би ще ви е трудно да намерите съвременен човек, комуто да е непозната думичката „йога“. Едва допреди няколко десетилетия, тази дума се е свързвала единствено с индийските аскети, седящи в странни пози или дори с факири, поглъщащи кинжали, или лежащи на легло от пирони.

Йога е била нещо далечно и отнесено, без никаква връзка с реалния ни свят.

Сега ситуацията е различна и йога се свързва със здравсловен начин на живот, гъвкавост и физическа сила, контрол върху съзнанието и емоциите. Заедно с новото възприемане на понятието, се е изменил и образа на човека, практикуващ йога. Сега вече не е индийския старец с белите дрехи, дори не е и откъснат от обществото аутсайдер, а е модерен и успял човек, водещ активен начин на живот, посветил част от времето си на практика, която поддържа неговата добра физическа форма и му помага да съхрани менталната и емоционалната си стабилност.

Не може да се каже, че такова обяснение напълно отразява действителния смисъл на толкова дълбоко учение каквото е йога, но в него има по-малко мистика и по-голямо разбиране на практическите резултати, които биха въвлекли хората в нейната практика. Но дори този чисто физически ефект не се изчерпва единствено с подобряване на здравословното състояние. Йога не са само физически упражнения, а и установяване контрол над тялото и възстановяване на връзката с него, която, за съжаление, съвременния човек губи още в ранно детство. Връщайки контрола над тялото, ние постепено започваме да добиваме и контрол върху мислите и емоциите си, а това ни прави по-щастливи, и отново започваме да правим разлика между това кое е добро за нас и кое - не толкова.

В днешно време има много направления на йога, които са станали популярни на запад, но много малка част от тях водят началото си от Индия, а именно те заслужават доверие. Това са Айенгар йога, Ащанга виняса йога, Вини йога. Към традиционните учения можем да отнесем и школите на Дхирендра Брахмачари и Свами Шивананда, Бихарската школа и някои други.

Това, че йога е позната на западния свят и е добила такава популярност и помага на милиони хора да възстановят и поддържат здравето си обаче, е заслуга на човек на име Шри Б.К.С. Айенгар (1918-2014). Списание Тайм го титуловат като „един от 100-те най-влиятелни хора в света“. Той е човека, представил йога по разбираем за западния човек начин, направил я е физически достъпна, и е успял да преведе законите на йога на езика на достъпния за нас език на логиката, физиката и механиката. Подобен подход вдъхва доверие, желание да пробвате тези закони върху себе си, а на по-късен етап носи осъзнаване за това, че този метод наистина работи и това все повече засилва желанието ни да продължим да практикуваме.

Заедно с всичко това, методиката, разработена от Шри Б.К.С. Айенгар се явява едно от направленията на класическата йога, която води началото си далеч назад във вековете. Но мъдростта, заедно с тънкия и внимателен подход на този учител са му показали, че е необходимо да се измисли начин, по който езика на йога да стане разбираем за всички, независимо от техните способности, възраст, цвят на кожата, здравословно състояние, в това число и за хора, на които индийската култура е чужда. Така, малко по малко, се родила тази методика на преподаване на йога, която учениците на Шри Б.К.С. Айенгар са нарекли на името на учителя си.

С какво е различна тази методика?

Това, което отличава този подход е най-вече адаптацията на асаните (позите) към възможностите на хора с най-различни физически и умствени различия. Самият Айенгар в младостта си съвсем не се е радвал на добро здраве. Въпреки това, той е поддържал своята йога практика така, както го е учил неговият гуру – Шри Турамалай Кришнамачаря, а това е била тежка, динамична и „мъжка“ парктика, за хора със силно тяло и дух. Скоро обаче, Айенгар започнал да осъзнава, че подобна практика безспорно прави силните още по-силни, но по-слабите физически хора, както и тези в лабилно здравословно състояние, не са в състояние да понесат подобно натоварване и тяхното състояние започва да се влошава, а йога не им помага по никакъв начин. Така той започнал да мисли как да направи йога достъпна за всички, започнал да подхожда към всеки ученик индивидуално, като обръщал внимание на неговите възможности и способности.

Освен това, той забелязал, че за да бъде заниманието наистина ефективно не само за укрепване на мускулатурата, а за да има и физиологичен ефект върху работата на вътрешните органи и менталното състояние, е необходимо всяка асана да се поддържа достатъчно дълго време, като се обърне внимание на внимателно подравняване, обтягане и подобряване на цялостната симетрия на тялото. Б.К.С. Айенгар казва: „Цялото тяло трябва да бъде симетрично. Йога – това е симетрия.“

За да бъде това възможно за всички, независимо от физическото им състояние в даден момент, Айенгар приспособил различни помощни средства и материали. Това включва голямо разнообразие от опори – твърди: дървени летви и трупчета; и меки: болстери (големи твърди възглавници) и одеала. Всички тези помощни материали помагат на тялото да съхрани баланса в пространството, да издължи не достатъчно подвижните части и да даде опора на по-слабите части на тялото, за да може да се премахне ненужното напрежение от по-схванатите и слаби места. Именно поради това, Айенгар йога се превърнала в „най-физиологичната“ йога. А за да стане тялото силно и гръбначният стълб – здрав и стабилен, е необходимо преди всичко да се развие силата и стабилността в краката и ръцете. Затова е необходимо в началните етапи на практиката да се отделя особено внимание на позите, които подпомагат тези ефекти, а именно – позите от стоеж.

Всички тези наблюдения и опит при обучението на различни хора довели до формирането на основните отличителни белези в методиката на Айенгар, а именно:

  • Статично пребиваване в позите;

  • Прецизно построяване на равността и симетрията по време на пребиваването в асаните;

  • Използване на спомагателни материали в тези случаи, в които човек не може със собствени сили да обезпечи предходните две условия;

  • Напредване в усвояването на асаните на принципа „от простото към сложното“ и свеждане на вероятността за травми до минимум.

Резултатите от тези особености се явяват това, че Айенгар йога притежава неоспорими терапевтични ефекти и може както да поддържа здравето на хора, които нямат конкретни оплаквания, така и да помогне за подобряване състоянието при различни недъзи и болести (в последния случай е наложително практиката да се осъществяава по индивидуална програма с преподавател с висок ценз).

Със задълбочаването на практиката на Айенгар йога, ние се учим да се движим от големите мускулни групи към по-малките; от мускули, връзки, стави и кости – към вътрешни органи, към всички системи на човешкото тяло, чак до клетъчно ниво; от динамика и движение – към вътрешни действия в статично положение; от действие – към наблюдение и осъзнаване на истинската ни природа. По този начин, наглед чисто физическата практика, започва да се проявява като класическа йога, оказваща въздействие върху всички нива на нашето същество – физическо, интелектуално, психологическо, духовно и енергитическо, и обединяваща всички тези слоеве.

Това се потвържава и от думите на Шри Б.К.С. Айенгар, който казва: „Асана означава поза, която представлява изкуството да разположим тялото си като едно цяло – физическо, ментално и духовно...когато една асана се изпълнява правилно, различията между тяло и ум, ум и душа, трябва да изчезнат...Ако с правилната практика на асаните се съхранява здравето на клетките, то също се оздравява и физическата обвивка, а умът се приближава към душата.“

Единственият начин това да бъде осъзнато, както и да се разбере какво представлява Айенгар йога, е личният опит.

Включете се в занятията, заповядайте в IyengarYoga108!